2BT 2technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 p.ruchu.drog JA 1/3 j.niemiecki-3/4 #n2 37
j.rosyjski-4/4 #r5 1
komp. społ. MM 27 j.polski EP 23 masz.rol. 1/2
2 8:50- 9:35 matematyka BP 29 p.kon.masz JG 1/3 masz.rol. 1/3 j.polski EP 23 wf-1/4 #w4 h3
3 9:40-10:25 j.angielski DO 36 poj.rol. KB 26 matematyka BP 29 zaj.wych MM 27 religia WJ 1
4 10:45-11:30 wf-1/4 #w4 h3 eksp.poj-z.p-1/2 KB 1z
eks.masz-z.p-2/2 SS 3z
matematyka BP 29 matematyka BP 29 eks.masz-z.p-1/2 SS 5z
eksp.poj-z.p-2/2 KB 1z
5 11:35-12:20 j.polski EP 23 eksp.poj-z.p-1/2 KB 1z
eks.masz-z.p-2/2 SS 3z
poj.rol. KB 26 wf-1/4 #w4 h3 eks.masz-z.p-1/2 SS 5z
eksp.poj-z.p-2/2 KB 1z
6 12:25-13:10 przedsięb. MP 22 eksp.poj-z.p-1/2 KB 1z
eks.masz-z.p-2/2 SS 3z
j.angielski DO 36 j.angielski DO 36 eks.masz-z.p-1/2 SS 5z
eksp.poj-z.p-2/2 KB 1z
7 13:15-14:00 p.kon.masz JG 1/3 eksp.poj-z.p-1/2 KB 1z
eks.masz-z.p-2/2 SS 3z
religia WJ 23 p.ruchu.drog JA 1/3 eks.masz-z.p-1/2 SS 5z
eksp.poj-z.p-2/2 KB 1z
8 14:05-14:50   eksp.poj-z.p-1/2 KB 1z
eks.masz-z.p-2/2 SS 3z
    eks.masz-z.p-1/2 SS 5z
eksp.poj-z.p-2/2 KB 1z
Drukuj plan
wygenerowano 08.02.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum