1ABB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 hist.i teraź BC 26 przedsięb. AW 2/1 przedsięb. AW 2/1 religia TI 5 zaj.prak.-1/4 HD 1/7
zaj.prak.-2/4 PS 2/6
2 8:50- 9:35 zaj.wych KZ h/3 matematyka OL 29 historia MS 34 matematyka OL 29 zaj.prak.-1/4 HD 1/7
zaj.prak.-2/4 PS 2/6
p.rolnictwa-3/4 BZ 2
3 9:40-10:25 e_dla_bezp WJ 4 j.polski TO 27h roz.zain.-gd-1/4 AW 2/1
obr.mat-z.p.-3/4 JM m/4
obr.mat-z.p.-4/4 MJ m/2
komp.społ.-1/2 BZ 2
tech.gast.-2/2 EW 17
zaj.prak.-1/4 HD 1/7
zaj.prak.-2/4 PS 2/6
bhp_r-3/4 JM m/4
4 10:45-11:30 geografia MP 22 wf-1/2 KZ h/3
wf-2/2 PL h/4
zaj.prak.-1/4 HD 2/3
zaj.prak.-2/4 PS 2/2
obr.mat-z.p.-3/4 JM m/4
obr.mat-z.p.-4/4 MJ m/2
j.angielski-1/2 ZD 28
rys.tech.-2/2 SS m/5
zaj.prak.-1/4 HD 1/7
zaj.prak.-2/4 PS 2/6
p.kon.masz-3/4 MJ m/2
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 ZD 28
informatyka-2/2 ZM 32
informatyka-1/2 ZM 32
j.angielski-2/2 ZD 28
zaj.prak.-1/4 HD 1/7
zaj.prak.-2/4 PS 2/6
obr.mat-z.p.-3/4 JM m/4
obr.mat-z.p.-4/4 MJ m/2
wf-1/2 KZ h/3
wf-2/2 PL h/4
zaj.prak.-1/4 HD 1/7
zaj.prak.-2/4 PS 2/2
roz.zain.-gd-3/4 DS 6
6 12:25-13:10 j.polski TO 30 doradz. zaw.-1/2 ZW 30
tech.gast.-2/2 EW 6
zaj.prak.-1/4 HD 1/7
zaj.prak.-2/4 PS 2/6
obr.mat-z.p.-3/4 JM m/4
obr.mat-z.p.-4/4 MJ m/2
wf-1/2 KZ h/3
wf-2/2 PL h/4
wych.rodz. DS 6
7 13:15-14:00 religia TI 5 doradz. zaw.-2/2 ZW 28 zaj.prak.-1/4 HD 1/7
zaj.prak.-2/4 PS 2/6
obr.mat-z.p.-3/4 JM m/4
obr.mat-z.p.-4/4 MJ m/2
j.angielski-2/2 ZD 28  
8 14:05-14:50 biologia VB 17   zaj.prak.-1/4 HD 1/7
zaj.prak.-2/4 PS 2/6
obr.mat-z.p.-3/4 JM m/4
obr.mat-z.p.-4/4 MJ m/2
   
Obowiązuje od: 02.11.2022 r. (ŚRODA)
Drukuj plan
wygenerowano 02.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum