1LT 1technik weterynarii
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia SW 34 e_dla_bezp WJ 5 biologia KC 38 ch.zwierząt OJ 3 chemia WO 39
2 8:50- 9:35 wych.rodz. MP 22 chemia WO 39 wf-1/2 #W1 h3
wf-2/2 h4
matematyka MZ 24 j.angielski AF 36
3 9:40-10:25 fizyka MI 23 j.polski EP 27h ch.zwierząt OJ 3 chemia WO 39 muzyka BE 26
4 10:45-11:30 j.polski EP 27h j.polski EP 27h anat.zw. MO w1 chów w prak.-1/2 OJ 3
informatyka-2/2 UB 40
anat.zw. MO w1
5 11:35-12:20 wf-1/2 #W1 h3
wf-2/2 h4
historia SW 26 bhp_r MO w1 chów w prak.-1/2 OJ 3
anat.w prak.-2/2 MO w1
anat.zw. MO w1
6 12:25-13:10 j.angielski AF 36 geografia MP 22 matematyka MZ 24 chów w prak.-1/2 OJ 3
anat.w prak.-2/2 MO w1
zaj.wych AF 36
7 13:15-14:00 j.rosyjski-4/4 #1 5 j.niemiecki-3/4 WU 1 j.angielski AF 36 informatyka-1/2 UB 40
chów w prak.-2/2 OJ 3
religia UM 30
8 14:05-14:50 j.rosyjski-4/4 #1 5 j.niemiecki-3/4 WU 1 religia UM 30 anat.w prak.-1/2 MO w1
chów w prak.-2/2 OJ 3
wf-1/2 #W1 h3
wf-2/2 h4
9 0:00- 0:00     doradz. zaw. ZW 2/1 anat.w prak.-1/2 MO w1
chów w prak.-2/2 OJ 3
 
Drukuj plan
wygenerowano 15.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum