3ABB 3kucharz/mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wyp.zak.gb-1/3 PS 2/2
masz.rol.-3/3 MJ 1/2
wyp.zak.gb-1/3 PS 2/2
poj.rol.-3/3 PK 2/1
geografia MP 22 j.polski EP 27h zaj.prak.-1/3 EW 2/6
zaj.prak.-2/3 HD 1/7
eks.masz-z.p-3/3 MJ 1/2
2 8:50- 9:35 tech.gast-1/3 JC 2/3
masz.rol.-3/3 MJ 1/2
wf-1/2 PL h4
wf-2/2 #W11 h2
matematyka MW 31 tech.gast-1/3 JC 2/3
masz.rol.-3/3 MJ m2
zaj.prak.-1/3 EW 2/6
zaj.prak.-2/3 HD 1/7
eks.masz-z.p-3/3 MJ 1z
3 9:40-10:25 tech.gast-1/3 JC 2/3
poj.rol.-3/3 PK m2
j.obcy.g-1/3 AF 36
eksp.poj-z.p-3/3 PK 2z
zaj.wych SA 2 tech.gast-1/3 JC 2/3
poj.rol.-3/3 PK m2
zaj.prak.-1/3 EW 2/6
zaj.prak.-2/3 HD 1/7
eks.masz-z.p-3/3 MJ 1z
4 10:45-11:30 j.angielski ES 35 zaj.prak.-1/3 EW 1/2
zaj.prak.-2/3 HD 2/3
eksp.poj-z.p-3/3 PK 2z
religia TI 5 wos MP 22 zaj.prak.-1/3 EW 2/6
zaj.prak.-2/3 HD 1/7
eks.masz-z.p-3/3 MJ 1z
5 11:35-12:20 historia SW 34 zaj.prak.-1/3 EW 2/6
zaj.prak.-2/3 HD 1/7
eksp.poj-z.p-3/3 PK 2z
tech.gast-1/3 JC 1/2
dział.gosp.-3/3 AW 2/1
wf-1/2 PL h4
wf-2/2 #W11 h2
zaj.prak.-1/3 EW 2/6
zaj.prak.-2/3 HD 1/7
eks.masz-z.p-3/3 MJ 1z
6 12:25-13:10 j.polski EP 27h zaj.prak.-1/3 EW 2/6
zaj.prak.-2/3 HD 1/7
eksp.poj-z.p-3/3 PK 2z
tech.gast-1/3 JC 1/2
z_angielski-3/3 SO 1
wf-1/2 PL h4
wf-2/2 #W11 h2
wyp.zak.gb-1/3 PS 24
eks.masz-z.p-3/3 MJ 1z
7 13:15-14:00 roz.zain.-gd EP 27h zaj.prak.-1/3 EW 2/6
zaj.prak.-2/3 HD 1/7
eksp.poj-z.p-3/3 PK 2z
biologia VB 38 religia TI 5  
8 14:05-14:50   zaj.prak.-1/3 EW 2/6
zaj.prak.-2/3 HD 1/7
eksp.poj-z.p-3/3 PK 2z
wych.rodz. MP 22    
Obowiązuje od: 02.11.2021
Drukuj plan
wygenerowano 29.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum