3BT 3technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_hist.i sp. MS 34 j.polski EP 23   masz.rol. SS 1/2 u_hist.i sp. MS 34
2 8:50- 9:35 z_angielski DO 36 j.polski EP 23 j.angielski DO 36 matematyka BP 29 j.angielski DO 36
3 9:40-10:25 uż.sys.mech. KB 26 zaj.wych MM 27 j.polski EP 23 j.niemiecki-3/4 #N2 37
j.rosyjski-4/4 #R.7 1
eksp.poj-z.p-1/4 KB 1z
eks.masz-z.p-2/4 SS 4z
4 10:45-11:30 j.angielski DO 36 religia WJ 5 masz.rol. SS 1/2 pod.ele i el KB 26 eksp.poj-z.p-1/4 KB 1z
eks.masz-z.p-2/4 SS 4z
5 11:35-12:20 poj.rol. KB 26 matematyka BP 29 matematyka BP 29 wf-1/4 #W8 h3 eksp.poj-z.p-1/4 KB 1z
eks.masz-z.p-2/4 SS 4z
6 12:25-13:10 j.niemiecki-3/4 #N2 37
j.rosyjski-4/4 #R.7 1
matematyka BP 29 matematyka BP 29 poj.rol. KB 26 eksp.poj-z.p-1/4 KB 1z
eks.masz-z.p-2/4 SS 4z
7 13:15-14:00 wf-1/4 #W8 h3 j.angielski DO 36 religia WJ 27h uż.sys.mech. KB 26 eksp.poj-z.p-1/4 KB 1z
eks.masz-z.p-2/4 SS 4z
8 14:05-14:50 wf-1/4 #W8 h3       eksp.poj-z.p-1/4 KB 1z
eks.masz-z.p-2/4 SS 4z
Drukuj plan
wygenerowano 13.09.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum