6
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   Sk 3PT tech.gas.tow
  PS 3AB tech.gas.tow
AD 2AB zaj.wych
2 8:50- 9:35       PS 1PT bhp_g
RB 1AGB-1/2 tech.gast
3 9:40-10:25   SW 3BB wos
Sk 3PT tech.gas.tow
PS 1PT wyp.tech_g
SW 3AB wos
4 10:45-11:30 AD 2AB-1/2 zaj.prak.
SW 1B4H wos
Sk 1PT pod.gast
   
5 11:35-12:20     Sk 2PT obsł.gości
RB 1P4 bhp_g
 
6 12:25-13:10 RB 1P4 zas-żyw.cz
       
7 13:15-14:00 Sk 3PT tech.gas.tow
Sk 1PT zas.żyw.
  Sk 2AB p.żywienia
 
8 14:05-14:50 Sk 3PT obsł.gości
       
Drukuj plan
wygenerowano 2019-12-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum